Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellŕ de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

Transparčncia<< tornar
Publicitat activa/transparència

Pressupost de l'escola 2024
Liquidació pressupost 2023
Quotes 2023-2024
Pla Organització COVID-19 2021-2022
Tarifes menjador 2023-2024
Tarifes acollida i extraescolars 2023-2024Perfil professional i trajectòria secretària
Perfil professional i trajectòria cap d'estudis
Perfil professional i trajectòria direcció
Acords Consell Escolar

CURS 2019/2020
2019 10 14
2020 01 27
2020 02 14
2020 04 23
2020 06 03

2020 07 22

CURS 2020/2021
2020 09 07
2020 10 28
2020 11 30
2021 01 20

2021 02 04
2021 05 10
2021 06 14
2021 07 06

CURS 2021/2022
2021 10 13
2021 11 30
2022 01 31
2022 02 21
2022 03 21
2022 05 16
2022 06 13
2022 06 29

CURS 2022/2023
2022 09 29
2022 10 19
2023 01 25
2023 02 28
2023 04 26
2023 06 14


CURS 2023/2024

2023 09 04
2023 10 10
2023 12 19
2024 01 30


 
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellŕ de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat